433494437

Postanowił, że nigdy nie pozwoli narzucić sobie roli starca. Postanowił, że pozostanie sam w swojej samotności. Postanowił regularnie przycinać ego, uzmysłowił sobie bowiem, że jego wzrastanie (w jakiejkolwiek formie) jest obrzydliwe, że nawet za najczystszymi intencjami kryje się ta odstręczająca, właściwa naturze, chęć przeżycia gatunku za wszelką cenę (pnące się w dżungli pędy szukające drogi do światła kosztem innych pędów). Postanowił. Zapisał. Skarlał.

Nie będę również dzieckiem – powiedział.

Reklamy