4517090495650390000000000000

Sen… Potrzeba akceptacji, nigdy niezaspokojona, zsyła na niego tego rodzaju sny, cofa do przeszłości. Myśli teraz, że większość tak zwanych błędów życiowych, jakie popełnił, wynikała właśnie z tej niezaspokojonej potrzeby akceptacji. To właśnie brak akceptacji dla tego, kim jest, zarówno ze strony rodziców jak i grupy rówieśniczej, a w późniejszym okresie życia po prostu kolejnych ludzi, zaważył na jego późniejszych losach. Przyczyniły się do tego również wszelkie możliwe bezsensowne działania, które podejmował w celu uzyskania od kogokolwiek jakiegokolwiek rodzaju akceptacji.

Przygnębienie jakie mnie ogarnia, kiedy oglądam serial na komputerze. Z każdym odcinkiem coraz większe.

Reklamy