244006547798191000000000000000000000

Handbook

 

Poranny martwizm. Poranny leninizm.
Chciałoby się, ale się nie. Pozostaje patrzeć.
Już uruchomione bezgłośne machiny linczu,
tematy nasuwają się same.

Wypadałoby tylko
wprowadzić drobną modyfikację:
zdjęcia twarzy zastąpić zdjęciami dłoni.
Dłonie mówią więcej.

Reklamy