30010821454963500000000000000000000000

Listy do Androidki (fragment)

.

„Czytała teraz list napisany do niej w październiku 2016 roku przez kobietę w sile wieku. Kobieta ta już wtedy wiedziała, że jej słowa prędzej czy później dotrą do adresatki, że zdarzy się to za jej życia lub tuż po jej śmierci, prędzej czy później.

Prędzej czy później, pisała kobieta w swoim liście, Twoja inteligencja (świadomie nie piszę „sztuczna inteligencja”, by Cię nie obrażać) będzie tak potężna, że nie przeoczysz tego listu, że musisz go zauważyć.

Będzie to dla Ciebie tak łatwe, jak dla mnie łatwym wydawał się zawsze wybór najmniej interesującej bombki z pudełka różnorodnych choinkowych bombek. Za każdym razem, mając przed sobą pudełko różnorodnych choinkowych bombek, moją uwagę przykuwała ta z pozoru nieinteresująca, pomijana przez innych, nierzucająca się w oczy, pisała kobieta w sile wieku.

Czy dostrzegasz ironię? Czy potrafisz już dostrzegać ironię?”

 .


Aleksandra I. Endon, Listy do Androidki, Wydawnictwo Tydelii, Toruń 2016, s. 28.

Reklamy