205697230343233000000000000000000000000

„Lawrence należy do  tych pisarzy, którzy sprawiają nam problem, wzbudzając w nas podziw, ponieważ byli  oni  w stanie powiązać swe pisanie z niebywałymi przypadkami rzeczywistego stawania-się-zwierzęciem. Ale słusznie można postawić Lawrence’owi zarzut: »pańskie żółwie nie są prawdziwe«, on  zaś odpowie: to możliwe, jednak moje stawanie się jest, moje stawanie się jest rzeczywiste, nawet jeśli, a wręcz właśnie dlatego, że nie możecie mnie państwo osądzać, ponieważ jesteście zwykłymi domowymi pieskami…”
.
Gilles Deleuze, Felix Guattari, Tysiąc plateau, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2015. 

Reklamy