1923063428480940000000000000000000000000000

Każdy kolejny dzień jest kontynuacją i może się z tym zgodzić – to jedno. Drugie – nie zwracać uwagi na sytuację społeczno-polityczną, czy jak ją tam zwał. Nie trwonić energii na. Nie orientować się w personaliach i twarzach. Omijać łukiem twarze, imiona i nazwiska. Pozapominać.

Nie pozwolić narzucić sobie narracji, jakiejkolwiek zewnętrznej narracji (sorty, seby itp.). Ignorować tematy podrzucane codziennie (odnawialne) w celu wzbudzenia reakcji, a tym samym podporządkowujące sobie podmiot, jakim wobec nich mimowolnie się staje. Oddzielić się. Trzymać się z daleka od tego, co najzupełniej zbędne.

1188518561323130000000000000000000000000000

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja Ja ja ja ja ja ja ja ja ja JA ja ja ja ja ja ja ja ja a ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja JA Ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja Ja ja a ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja Ja ja ja ja ja ja ja ja ja JA a JA ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja a Ja la ja ja ja ja ja ja ja JA ja ja ja ja ja ja Ja ja ja ja ja a ja ja Ja ja ja ja ja Ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja Ja ja ja ja ja ja ja ja ja
a wystarczyło pozbyć się ego