5972304273877740000000000000000000000000

Myślę, że największym wyzwaniem jest dla niego powstrzymywanie się od natychmiastowego wyrażania stanów emocjonalnych. Umiejętność milczenia, tego od niego oczekuję.

Reklamy