173402521172798000000000000000000000000000

– A prasa?

– Również nie zaglądam. Jak już panu mówiłem, poraża mnie ludzka aktywność. Nie chciałbym się na przykład któregoś dnia dowiedzieć, że rybik cukrowy otrzymał nominację na rybę słodkowodną.


intronizowali, intronizowaliby, intronizowalibyście, intronizowalibyśmy, intronizowaliście, intronizowaliśmy, intronizował, intronizowała, intronizowałaby, intronizowałabym, intronizowałabyś, intronizowałam, intronizowałaś, intronizowałby, intronizowałbym, intronizowałbyś, intronizowałem, intronizowałeś, intronizowało, intronizowałoby, intronizowały, intronizowałyby, intronizowałybyście, intronizowałybyśmy, intronizowałyście, intronizowałyśmy

Reklamy