2211236406303910000000000000000000000000000000000

116

 

Jak również myśli, które po godzinach nie należą do mnie
w środku masowej komunikacji pełznącym ku światłu
oraz ten jeden obraz: ktoś, być może nawet ja,
wewnątrz przegubu.

Reklamy