818706854228831000000000000000000000000000000000000000000

żiż (spójnik wprowadzający zdanie, które zaciemnia informację przedstawioną w drugim zdaniu składowym zdania złożonego)

przykład:

Jesteś taki miły i elokwentny, żiż chujowo mi się ciebie słucha*.

 


*czytaj: „czyta”

Reklamy