5611500259351920000000000000000000000000000000000000000000

bardzo śmieszny dialog

– Jak się dziś czujemy?
– Wolałbym nie mówić, i tak pan nie zrozumie.
– Mimo wszystko proszę powiedzieć.
– Czuję się jak taikonauta na orbicie, który wyłączył radio i zaniedbał ćwiczeń.

Reklamy