20038668997554200000000000000000000000000000000000000000000000

rybia perspektywa

Ucieczka z sieci. Czy w ogóle jest możliwa ucieczka z sieci. Czy raz złapane w sieć jest w stanie wydostać się o własnych siłach. Czy potrzeba do tego obcej ręki, miotania się, szamotania, czy konwulsji. I czy zostaną łuski.