27332759203762400000000000000000000000000000000000000000000000000

niby tak

zazwyczaj jak umiera ktoś znany
to całkiem na poważnie
w otoczeniu stosownych wzmianek
i na czarno-biało

Reklamy