2077649278811150000000000000000000000000000000000000000000000000000

Tego musieliśmy się nauczyć, by przystąpić do pierwszej komunii. Pamiętasz jeszcze? Średnia 9/12

(…)

Twój wynik to 7/12
Mogłoby być lepiej, ale nie jest źle! Nie spoczywaj na laurach i rozwiąż kolejny quiz!

Reklamy