348548520675021000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Niejednokrotnie wyrzucał sobie, że nie potrafi tworzyć fikcji (potrafił tylko jeden do jednego opisywać rzeczywistość). Nie wiedział jednak, że incydentalny czytelnik odbierał opisywaną przez niego jeden do jednego rzeczywistość jako fikcję.

Reklamy