10119911756749000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Jeśli zostaniesz sam z przedmiotami ułożonymi zgodnie z kolejnością wspomnień.

Reklamy