42868634127888100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

„Czytamy książkę i czytamy siebie, a przez to gardzimy lekturami, słowa Roithamera, już nie zaczniemy żadnych lektur, już nam nie wolno czytać”.

Thomas Bernhard, Korekta, przeł. Marek Kędzierski

Reklamy