247694960571651000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Doświadczyć wrażeń zmysłowych z kilkudziesięciu poranków w jeden dzień. Albo z kilkuset. Czy to niemożliwe? „Przeżyć” całe życie w kilkadziesiąt dni. Dlaczego nie? Życie to tylko nawarstwianie i zacieranie się informacji, odbiór i nadawanie, nieustanny przepływ bodźców. A gdyby zredukować to wszystko do sekundy?

Reklamy