638082262657836000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

– Do usłyszenia – odruchowo odpowiadam prowadzącemu, który takimi słowami zakończył właśnie audycję radiową. I czuję się lepiej.

Reklamy