870344674067282000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Do realizacji dzieła nie przystąpiono w sposób lekkomyślny. Na pięćdziesiąt lat przed rozpoczęciem budowy ogłoszono w całych Chinach, które postanowiono otoczyć murem, sztukę budowlaną, a zwłaszcza rzemiosło murarskie za najważniejszą dziedzinę wiedzy, a wszystkie inne sprawy uznawano tylko w tej mierze, w jakiej łączyły się one z budownictwem. Przypominam sobie dokładnie, że jako małe dzieci, jeszcze niezbyt pewnie stojące na nogach, gromadziliśmy się w ogródku naszego nauczyciela i musieliśmy budować z kamyków coś w rodzaju muru, po czym nauczyciel, podkasawszy swe szaty, w biegu rzucał się na ten mur i oczywiście wszystko rozwalał, a nam tak ostro wypominał nieudolność budowy, że zanosząc się od płaczu rozbiegaliśmy się na wszystkie strony i wracaliśmy do rodziców.

Franz Kafka, Budowa chińskiego muru, tłum. Alfred Kowalkowski

Reklamy